Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja

Karta zgłoszeniowa 2022/2023

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Informator dla rodziców

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie- karta dużej rodziny

Oświadczenie o niepełnosprawności

Oświadczenie- rodzina zastępcza

Oświadczenie- samotny rodzic

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

ZAPRASZAMY