Gdy rodzice myślą że cały dzień płaczemy …….. 😜grupa II.

Pierwszy spacer dzieci z młodszej grupy